سرور مجازی آلمان کولوکیشن ایران مبلمان اداری طراحی قالب وردپرس تعمیر جاروبرقی طراحی اپلیکیشن ساخت اپلیکیشن صندلی اداری آگهی رایگان آموزش وردپرس فروشگاه اینترنتی ارزان

Accommodation

Marseille Hotels & Online Reservations
Online reservation:
http://www.accommodation-source.com/hotels/MRS_marseille/hotels.html

Hotels - Marseille, Vieux-Port District
Hotel du Sud - 18, rue Beauvau - 13001 Marseille
Tel : 33 (0)4 91 54 38 50 - Fax : 33 (0)4 91 54 75 62
Email : hoteldusud@wanadoo.fr
Website : http://www.hoteldusud.com/
Room rate : 84 € (single room), 86 € (double room)
Breakfast : 8,60 €

Hôtel Europe - 12, rue Beauvau -13001 Marseille
Tel : 33 (0)4 91 33 65 64 - Fax : 33 (0)4 91 33 80 30
Website : http://www.europehotelmarseille.com/
Room rate : 80 / 85 €
Breakfast : 7 €
Online Booking : http://www.europehotelmarseille.com/en/index.html

Hôtel Alizé - 35, Quai des Belges - 13001 Marseille
Tel : 33 (0)4 91 33 66 97 - Fax : 33 (0)4 91 54 80 06
Email : info@alize-hotel.com
Website : http://www.alize-hotel.com/
Room rate : 79,90 €
Breakfast : 8,50 €

Hotel Carré Vieux Port - 6, rue Beauvau - 13001 Marseille
Tel : 33 (0)4 91 33 02 33 - Fax : 33 (0)4 91 33 21 34
Email : carre@hvpm.fr
Website : http://www.hotel-carre-vieux-port.com/
Room rate : 95 / 102 € (single room) 102 / 108 € (double room)
Breakfast : 10 €
Online Booking : http://www.hotel-carre-vieux-port.com/

Ibis Marseille Centre - 62, rue Puvis de Chavannes - 13002 Marseille
Tel : 33 (0)4 91 91 17 63 - Fax : 33 (0)4 91 56 28 12
Website : http://www.ibishotel.com/fr/hotel-0898-ibis-marseille-centre-bourse/index.shtml
Room rate : 79,90 € (internet) / 105,90€
Breakfast : 9 €
Online Booking : http://www.ibishotel.com/fr/hotel-0898-ibis-marseille-centre-bourse/index.shtml

New Hôtel Select - 4, allées Léon Gambetta - 13001 Marseille
Email : marseilleselect@new-hotel.com
Tél : +33 4 91 95 09 09 - Fax : +33 4 91 50 45 56
Website : http://www.new-hotel.com/Select/fr/index.asp
Room rate : 62 /105 € (single room) 62 / 115 € (double room)
Breakfast : 9 €
Online Booking : http://www.new-hotel.com/Select/fr/index.asp

Tonic Hotel - 43, Quai des Belges - 13001 Marseille
Tel : 33 (0)4 91 55 67 46 - Fax : 33 (0)4 91 55 67 56
Website : http://www.hotels-de-marseille.com/
Room rate : 325 / 425 €
Breakfast : 16 €

New Hotel Vieux-Port - 3bis, rue Reine-Elisabeth - 13001 Marseille
Tél : 33 (0)4 91 99 23 23 - Fax : 33 (0)4 91 90 76 24
Email : marseillevieux-port@new-hotel.com
Website : http://www.new-hotel.com/VieuxPort/fr/index.asp
Room rate : 90 / 155 € (single room) 90 / 190 € (double room)
Breakfast : 12 €
Online Booking : http://www.new-hotel.com/VieuxPort/fr/tarifs.asp

Low Price Range Hotels - Marseille
Hotel le rocher - 141 Avenue de Lattre de Tassigny - 13009 Marseille
Tél : 33 (0)4 91 41 19 60
Website : http://www.hotellerocher.com/
Room rate : 37 €
Breakfast : 7 €

Hotel Benidorm - 734 Chemin du Littoral- l’Estaque - 13016 Marseille
Tél : 33 (0)4 91 46 12 91
Website : http://www.hotelbenidormlestaque.org/
Room rate : 43 €
Breakfast : 6 €

Hotel Suisse Blancarde - 4, rue Emile Duclaux ( carrefour Bd Sakakini - Bd Chave) - 13004 Marseille
Tél : 33 (0)4 91 34 78 16
Website : http://www.hotel-suisse.fr
Room rate : 40 €

Hotel Sylvabelle - 63 rue Sylvabelle - 13006 Marseille
Tél : 33 (0)4 91 37 75 83
Website : http://www.hotel-sylvabelle-marseille.federal-hotel.com/
Room rate : 45 €
Breakfast : 6 €

Hotel Lutia - 31 avenue du Prado - 13006 Marseille
Tél : 33 (0)4 91 17 71 40
Website : http://www.hotelutia.com
Room rate : 60 €
Breakfast : 6,50 €

Les gens de mer - 25, rue de Forbin - Marseille
Tél : 33 (0)4 91 91 19 58
Website : http://www.lesgensdemer.fr
Room rate : 51 €

B&B Hotels Marseille La Joliette - 52-54, rue de Forbin - 13002 Marseille
Website : http://www.hotel-bb.com/
Room rate : 60,90 €
Breakfast : 6,10 €
Idep - Greqam
Open Conference System